Her kan du døgnet rundt anmelde skader, som er dækket af foreningens forsikringer. Vi skriver eller ringer til dig, hvis vi får brug for flere oplysninger. De oplysninger du udfylder i skemaet her sendes til Hupfeld & Hove Advokataktieselskab, samt til jeres forsikringsselskab Codan til videre ekspedition.

Er skaden akut og kræver øjeblikkelig indsats, så ring da enten til jeres administrator eller forsikringsselskabet. Codan tilbyder akut skadehjælp 24 timer i døgnet på telefon 33 55 55 55.

Foreningsinformation

Foreningsnavn *:


Adresse *:


Postnummer og by *:


Ejendomsnummer *:


Policenummer *:


Forsikringsselskab *:


Information om skaden

Dato for skaden *:


Evt. tidspunkt for skaden:


Skadestedet

Adresse *:


Postnummer og by *:


Skadetype *:

Skadens omfang *:


Skønnet omkostning:


Evt. vedhæftning af filer og fotos:


Information om anmelder

Navn *:


Telefonnummer *:


E-mail (hvortil også sendes kopi af det indtastede) *:


Evt. kommentarer: